09 Siječanj 2017

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/673

  • Od 29. travnja 2016. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 889/2008 o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda s obzirom na ekološku proizvodnju, označivanje i kontrolu.
Ukoliko želite primati novosti, molimo unesite ime, prezime i email adresu.