Zakon o poljoprivrednom zemljištu

Zakon o poljoprivrednom zemljištu https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_03_20_402.html

Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2018. god.

Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2018. god. https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_02_19_396.html

UREDBA VIJEĆA (EZ) br. 834/2007

UREDBA VIJEĆA (EZ) br. 834/2007 od 28. lipnja 2007. o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda i stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 2092/91 / pročišćeni tekst

UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 1235/2008 od 8. prosinca 2008.

UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 1235/2008 od 8. prosinca 2008. o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 s obzirom na režime za uvoz ekoloških proizvoda iz trećih zemalja / pročišćeni tekst
Ukoliko želite primati novosti, molimo unesite ime, prezime i email adresu.